List z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dept. Pomocy Humanitarnej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dept. Pomocy Humanitarnej (KPRM) list zawierający prośbę o wskazanie przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z organizacjami pomocowymi w zakresie wspierania działań tych organizacji poprzez odpłatne dostarczanie niezbędnych towarów i usług.

Czytaj dalej

„Pracuję legalnie!” ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

Czytaj dalej