Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.2

W dniu 31 grudnia 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego  przyjął Uchwałą o nr 80/2014 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów  Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (wersja 7.2).

Poniżej link do dokumentów zawierających zmiany względem wersji 7.1 UWRPO oraz tekst wersji 7.2 wraz z załącznikami.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/dokumenty/wrpodokumenty181/uszczegolowienie-wrpo-wersja-6-6