Sukces Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Rozmawiamy z Agnieszką Lisek, wiceprzewodniczącą Wielkopolskiego CAiM ds. mediacji o sukcesach projektu oraz wyzwaniach związanych z rozwojem pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji istnieje od dwóch lat. W tym czasie mediatorzy z listy WCAiM przeprowadzili już prawie 500 mediacji.

Co stoi u podstaw takiego sukcesu?


W moim przekonaniu złożyło się na to wiele czynników. Za najważniejszy uznałabym „pracę organiczną” Czytaj dalej

i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach Czytaj dalej

Sektor motoryzacyjny w raporcie KPMG

W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano 247,0 tys. nowych samochodów osobowych, o 17,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w I połowie br. wzrosły o 20,8%, natomiast klientów indywidualnych o 10,4%. Wśród trzech najliczniejszych segmentów, najszybciej rośnie popyt na małe i średnie SUV-y oraz samochody klasy B i C. Dynamika jest jeszcze wyższa wśród minibusów i samochodów klasy E. Najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich rodzajów pojazdów odnotowano w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano ich 1,15 tys. szt. Dobre wyniki wypracowały ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano 388,4 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,6% r/r. Czytaj dalej

Program DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeszedł pozytywnie I etap konkursu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”, uruchamiając rekrutację na studia doktoranckie DaSBA – Data Science in Business and Administration.
DaSBA ma na celu tworzenie warunków do rozwoju współpracy między Państwa firmą a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania danych (data science) oferując pracownikom przygotowanie pracy doktorskiej służącej rozwojowi Państwa przedsiębiorstwu.

Korzyści płynące dla Państwa z udziału w tym przedsięwzięciu to między innymi:

  • znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego Państwa wyzwania przez uruchomienie projektu badawczego,
  • rozwój zawodowy pracowników poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (ustawa o innowacyjności z 4.11.2016 roku).

Doktorant uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” ma zapewnioną opiekę kadry naukowej, posiadającej doświadczenie w licznych międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, współpracę z promotorem, który skutecznie przeprowadził kilkadziesiąt doktoratów oraz wsparcie finansowe w postaci stypendium doktoranckiego (2450 zł miesięcznie płatne przez 48 miesięcy).
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 15.09.2017 roku. Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów na studia spośród Państwa pracowników. Kierownik Programu DaSBA chętnie spotka się z Państwem i udzieli dodatkowych szczegółowych informacji (Witold@Abramowicz.pl).

Tanzania Trade Show – nabór do 26 lipca 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”. Czytaj dalej