Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 stycznia 2017 odbędzie się Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie.

Do udziału w misji zapraszamy zarówno firmy szukające potencjalnych kooperantów i podwykonawców, jak i firmy handlowe szukające zbytu na lokalnym rynku. Podczas wyjazdu będziecie Państwo mogli odwiedzić zakłady, przejść przez procesy ewentualnych partnerów oraz rozpocząć z nimi rozmowy handlowe.

Czytaj dalej

Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W dniu 22 listopada br. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu, odbył się pierwszy . Inicjatorami i organizatorami Kongresu była Loża Wielkopolska Business Centre Club  oraz Grupa Polska Press, wydawca Głosu Wielkopolskiego. Do współpracy zaproszono najważniejsze organizacje gospodarcze i związki pracodawców z  regionu. Swoją obecnością kongres uświetnili przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP – Wielkopolska, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji  oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęli Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz ludzie nauki. Kongres rozpoczął Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz, który wraz z Prezesem Polska Press Oddział Poznań Panem Markiem Rodwaldem powitał licznie zgromadzonych gości. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne, każdy składający się z kilku prelekcji i panelu dyskusyjnego. W bloku pierwszym kongresu omówione zostały kwestie rynku pracy, kapitału ludzkiego w rozwoju wielkopolskiej gospodarki oraz sprawy związane z infrastrukturą i tworzeniem klimatu inwestycyjnego. W drugim bloku prelegenci skupili się na innowacjach. Omówiono założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tzw. małą ustawę o innowacyjności. Prelegenci, wśród których znalazła się m.in. ekspert BCC ds. przedsiębiorczości i innowacji Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślali rolę innowacji jako szansy na wzrost wydajności i rozwój zarówno przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu. W trzecim i zarazem ostatnim bloku tematycznym rozmawiano o perspektywach rozwoju Wielkopolski oraz jej znaczeniu w polskiej gospodarce. Z makroekonomicznego punktu widzenia zagadnienie przedstawił prof. Michał Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie kongresu wręczono nagrody uczestnikom plebiscytu „Nasze Dobre Wielkopolskie” promującego wielkopolskie produkty, organizowanego przez Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników. Udział w kongresie był także okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy gospodarcze. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zwracali uwagę na konieczność dialogu między przedsiębiorcami, a władzą. Wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

 

wkg-21wkg-16wkg-08wkg-15

Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała 26 października 2016 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki. Przewiduje ono między innymi prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych – np. kooperację dotyczącą tworzenia i realizacji programu studiów na specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Porozumienie w imieniu organizacji podpisali: Wojciech Kruk – Prezydent WIPH, prof. Andrzej Korzeniowski – Rektor WSL oraz doc. Ireneusz Fechner – Kanclerz WSL. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli też: dr Mateusz Wiliński – Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL, dr Jerzy Kur – opiekun specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, dr Maria Ładzińska-Depko – Wiceprezydent WIPH oraz dr Radosław Śliwka – Członek Prezydium WIPH.

dsc_0122dsc_0128

Kalendarium spotkań Platformy Wymiany Doświadczeń Menedżerskich

Dotychczas odbyło się siedem spotkań Platformy.  Poniżej informacje dotyczące gospodarza każdego z nich.

1.       30.09.2014 – York

2.       03.02.2015 – Hoop

3.       09.06.2015 – Brenderup

4.       07.10.2015 – Solaris

5.       25.11.2015 – Hortimex

6.       Maj 2016, Makro Cash and Carry Polska, gospodarz obiektu – firma Raben Logistics Polska

7.       13.10.2016, Instalcompact, Tarnowo Podgórne

 

Komentarze Członków PWDM na temat Platformy:

Platforma Wymiany Doświadczeń Managerskich to doskonała okazja pozwalająca na wymianę poglądów i przemyśleń między menedżerami reprezentującymi różne przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu. Jestem przekonany, że niezależnie od branży i wielkości firmy – każdy jest w stanie podzielić się ciekawymi rozwiązaniami i jednocześnie czerpać z tych, które zaprezentują inni. Duża aktywność uczestników na pierwszym spotkaniu, która muszę przyznać pozytywnie nas zaskoczyła, jest najlepszym dowodem jak potrzebna jest tego typu inicjatywna. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

Filip Makowski, Prezes Zarządu firmy York

 

Jestem ogromnym zwolennikiem zaproponowanej przez SMART Project inicjatywy spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy zakładami produkcyjnymi różnych branż. Zaadoptowanie działających i sprawdzonych rozwiązań z innych zakładów we własnej firmie jest najtańszą i najbardziej efektywną metodą na osiągnięcie sukcesu u siebie. Niewątpliwie sposób zarządzania w firmie York, zaangażowanie i pasja menadżerów oraz pracowników wzbudza nie tylko podziw i chęć naśladowania, ale powiem szczerze, nawet lekką zazdrość. York ma fantastyczną kadrę i fantastyczne wyniki, więc jeżeli w York’u mają taki sukces, to wniosek jest prosty – u nas też tak będzie. I to, moim zdaniem, jest najważniejszą wartością jaką wynieśliśmy z wizyty w firmie York.

Jerzy Dobosz, Właściciel firmy Dramers

13.10.2016, Instalcompact, Tarnowo Podgórne

Lider w dziedzinie produkcji zestawów hydroforowych i pompowni przeciwpożarowych, celem firmy jest również osiągnięcie wysokiej pozycji w pozostałych obszarach działalności.

Specjalizują się w projektowaniu i produkcji nie tylko zestawów hydroforowych, ale również: pompowni wody, pompowni technologicznych, pompowni ścieków, tłoczni ścieków oraz technologiach uzdatniania wody: zarówno do zastosowań komunalnych, jak i przemysłowych. Produkują również urządzenia przeciwpożarowe: pompownie przeciwpożarowe, instalacje tryskaczowe i pianowe systemy gaśnicze. Wchodzą również na rynek technologii biogazowych, na którym mają już pierwsze udane realizacje. Rozwój jest podstawą działalności – stale poszukujemy rozwiązań, które sprawią, że nasze produkty będą bardziej wydajne, łatwiejsze w obsłudze i eksploatacji i przede wszystkim – trwałe.

Podczas spotkań członkowie PWDM mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, zbudowania relacji i kontaktów oraz wzajemnej inspiracji. PWDM obchodził we wrześniu drugą rocznicę powstania. W związku z tym spotkanie, które odbyło się 13 października w siedzibie firmy Instalcompact, było okazją nie tylko do poznania procesów zachodzących w firmie, ale też do uczczenia jubileuszu.  W panelu specjalnym dot. sukcesji udział wzięli Wojciech Kruk Senior i Wojciech Kruk Junior oraz gospodarze Zbigniew Hałupka i Krzysztof Hałupka  z firmy Instalcompact.

Platforma Wymiany Doświadczeń Menedżerskich

Platforma Wymiany Doświadczeń Menedżerskich to społeczność właścicieli i menedżerów firm produkcyjnych i handlowych, którzy spotykają się co kwartał na wizytach referencyjnych. Celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych, prezentowanie i omawianie wyzwań i potrzeb biznesowych, budowanie relacji i kontaktów oraz wzajemna inspiracja i wspólne rozwiązywanie problemów. Czytaj dalej