Rozeznanie ofertowe

W ramach projektu „Social Media – moja szansa na sukces!” przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy rozeznania cen do rozeznania cenowego na wynajem sal.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Plik do pobrania:

Załącznik 1 Rozeznanie cenowe

Załącznik 2 Formularz rozeznania cen

Usprawnienie procesów logistycznych e-commerce

Zwracamy się z propozycją współpracy w ramach projektu usprawnienia procesów logistycznych związanych z działalnością e-commerce.

Projektodawca – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) jest organizacją skupiającą profesjonalistów z obszarów logistyki i zakupów. Koncentrują się na podnoszeniu kompetencji logistycznych poprzez konferencje, warsztaty i seminaria, współpracując z renomowanymi firmami i instytucjami. Więcej na www.psml.pl .
Czytaj dalej

Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 stycznia 2017 odbędzie się Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie.

Do udziału w misji zapraszamy zarówno firmy szukające potencjalnych kooperantów i podwykonawców, jak i firmy handlowe szukające zbytu na lokalnym rynku. Podczas wyjazdu będziecie Państwo mogli odwiedzić zakłady, przejść przez procesy ewentualnych partnerów oraz rozpocząć z nimi rozmowy handlowe.

Czytaj dalej

Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W dniu 22 listopada br. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu, odbył się pierwszy . Inicjatorami i organizatorami Kongresu była Loża Wielkopolska Business Centre Club  oraz Grupa Polska Press, wydawca Głosu Wielkopolskiego. Do współpracy zaproszono najważniejsze organizacje gospodarcze i związki pracodawców z  regionu. Swoją obecnością kongres uświetnili przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP – Wielkopolska, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji  oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęli Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz ludzie nauki. Kongres rozpoczął Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz, który wraz z Prezesem Polska Press Oddział Poznań Panem Markiem Rodwaldem powitał licznie zgromadzonych gości. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne, każdy składający się z kilku prelekcji i panelu dyskusyjnego. W bloku pierwszym kongresu omówione zostały kwestie rynku pracy, kapitału ludzkiego w rozwoju wielkopolskiej gospodarki oraz sprawy związane z infrastrukturą i tworzeniem klimatu inwestycyjnego. W drugim bloku prelegenci skupili się na innowacjach. Omówiono założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tzw. małą ustawę o innowacyjności. Prelegenci, wśród których znalazła się m.in. ekspert BCC ds. przedsiębiorczości i innowacji Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślali rolę innowacji jako szansy na wzrost wydajności i rozwój zarówno przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu. W trzecim i zarazem ostatnim bloku tematycznym rozmawiano o perspektywach rozwoju Wielkopolski oraz jej znaczeniu w polskiej gospodarce. Z makroekonomicznego punktu widzenia zagadnienie przedstawił prof. Michał Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie kongresu wręczono nagrody uczestnikom plebiscytu „Nasze Dobre Wielkopolskie” promującego wielkopolskie produkty, organizowanego przez Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników. Udział w kongresie był także okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy gospodarcze. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zwracali uwagę na konieczność dialogu między przedsiębiorcami, a władzą. Wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

 

wkg-21wkg-16wkg-08wkg-15

Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała 26 października 2016 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki. Przewiduje ono między innymi prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych – np. kooperację dotyczącą tworzenia i realizacji programu studiów na specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Porozumienie w imieniu organizacji podpisali: Wojciech Kruk – Prezydent WIPH, prof. Andrzej Korzeniowski – Rektor WSL oraz doc. Ireneusz Fechner – Kanclerz WSL. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli też: dr Mateusz Wiliński – Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL, dr Jerzy Kur – opiekun specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, dr Maria Ładzińska-Depko – Wiceprezydent WIPH oraz dr Radosław Śliwka – Członek Prezydium WIPH.

dsc_0122dsc_0128