Misja gospodarcza do Turcji

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą organizuje w dniach 4 – 7 czerwca 2017 r. misję gospodarczą polskiego biznesu do Turcji. Misja odwiedzi Izmir, gdzie zostaną przeprowadzone rozmowy handlowe oraz spotkania bilateralne z tureckimi partnerami.
Ze strony tureckiej organizatorem programu pobytu polskich przedsiębiorców w Izmirze będzie EBSO (Aegean Region Chamber of Industry), największa i najsilniejsza w tej części Turcji organizacja przedsiębiorców, z którą Krajowa Izba Gospodarcza podpisała Umowę o współpracy podczas ubiegłorocznej wizyty izmirskiego biznesu do Polski. Czytaj dalej

UMWW zaprasza na targi

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił dwa nabory na targi w Kijowie (na Ukrainie), które odbędą się 1-3 marca 2017 r. Jeden nabór skierowany jest do firm wpisujących się w Inteligentną Specjalizację „Przemysł jutra”, z kolei drugi dla firm wpisujących się w Inteligentną Specjalizację „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” Czytaj dalej

UMWW zaprasza na targi opakowań, materiałów do pakowania, komunikacji graficznej i przemysłu, Hawana, Kuba

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra”.

Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Przemysł jutra” udział w następujących targach branżowych:

Targi PACGRAF CUBA 2017: targi opakowań, materiałów do pakowania, komunikacji graficznej i przemysłu, Hawana, Kuba, 7-9 lutego 2017 r.

Czytaj dalej

Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 stycznia 2017 odbędzie się Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie.

Do udziału w misji zapraszamy zarówno firmy szukające potencjalnych kooperantów i podwykonawców, jak i firmy handlowe szukające zbytu na lokalnym rynku. Podczas wyjazdu będziecie Państwo mogli odwiedzić zakłady, przejść przez procesy ewentualnych partnerów oraz rozpocząć z nimi rozmowy handlowe.

Czytaj dalej