Rozeznanie ofertowe

W ramach projektu „Social Media – moja szansa na sukces!” przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy rozeznania cen do rozeznania cenowego na wynajem sal.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Plik do pobrania:

Załącznik 1 Rozeznanie cenowe

Załącznik 2 Formularz rozeznania cen

Usprawnienie procesów logistycznych e-commerce

Zwracamy się z propozycją współpracy w ramach projektu usprawnienia procesów logistycznych związanych z działalnością e-commerce.

Projektodawca – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) jest organizacją skupiającą profesjonalistów z obszarów logistyki i zakupów. Koncentrują się na podnoszeniu kompetencji logistycznych poprzez konferencje, warsztaty i seminaria, współpracując z renomowanymi firmami i instytucjami. Więcej na www.psml.pl .
Czytaj dalej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Poznania

Konsorcjum firm ATMOTERM S.A. – ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (PZMM).
W związku z realizacją projektu informujemy, że na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 utworzono stronę internetową www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl, na której zamieszczona została ankieta online przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na terenie gmin objętych PZMM, której głównym celem jest zebranie preferencji dotyczących transportu i mobilności na obszarze objętym planem. Czytaj dalej

Perspektywiczne rynki ekspansji zagranicznej

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym perspektywicznych rynków ekspansji zagranicznej.

Badanie przeprowadzane jest w związku z pracami „Grupy ds. ekspansji zagranicznej”, której Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem, a została przez Ministerstwo Rozwoju w celu opracowania nowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Czytaj dalej

Kompetencje językowe i komputerowe kluczem do sukcesu

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego A1 i A2 oraz kursie komputerowym. Kursy kierowane są do osób pracujących oraz bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, co najwyżej z średnim wykształceniem, powyżej 24 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie poznańskim, obornickim, wągrowieckim, średzkim, śremskim, jarocińskim. Czytaj dalej