Certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

Czym certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” różni się od innych? Jest oparty na rzetelnej, dogłębnej weryfikacji. Istotną rolę pełni spotkanie w siedzibie firmy, które pozwala audytorowi zarówno na zapoznanie się z wymaganymi dokumentami, jak i rozmowę z pracownikami czy przedstawicielami związków zawodowych. Dzięki temu oceniane są sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Czytaj dalej

List z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dept. Pomocy Humanitarnej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dept. Pomocy Humanitarnej (KPRM) list zawierający prośbę o wskazanie przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z organizacjami pomocowymi w zakresie wspierania działań tych organizacji poprzez odpłatne dostarczanie niezbędnych towarów i usług.

Czytaj dalej