Poszukiwany wykonawca usługi polegającej na przeprowadzeniu Działań medialne tj. udostępnianiu informacji do rozgłośni radiowych, na temat projektu Cyfrowa Wielkopolska

W ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” nr projektu POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, WIPH poszukuje wykonawcy usługi polegającej na Działaniach medialnych tj. udostępnianiu informacji do rozgłośni radiowych.

Czytaj dalej

Poszukiwany wykonawca dokumentacji dla Lubuskiego CAM

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usług:

  1. Utworzenie Statutu Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

2.  Utworzenie Regulaminu Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

3.  Stworzenie Procedur Organizacyjnych dla Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Procedury muszą składać się z co najmniej następujących dokumentów:

– Polityka bezpieczeństwa uwzględniająca nowe przepisy RODO – niezbędne w celu dostosowania dokumentacji CAM do nowych zmian w ustawodawstwie dotyczących przetwarzania danych osobowych

– Kodeks postępowania mediatorów

– Wniosek o wszczęcie mediacji

– Instrukcja wewnętrzna centrum mediacji

– Zawiadomienie o mediacji

– Umowa z mediatorem

– Wniosek o przedłużenie mediacji

– Ankieta mediacyjna

– Oświadczenia o poufności

– Procedura obiegu dokumentów

– Wzór ugody

– Wzór protokołu z posiedzenia mediacyjnego

– Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

– Wniosek o zatwierdzenie ugody

Wszystkie powstałe dokumenty muszą być opatrzone stosownymi logotypami i oznaczeniami.

 

 

Termin realizacji zamówienia: 29.06.2018 r.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 30.05.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty LCAM procedury

formularz oferty LCAM Regulamin

formularz oferty LCAM Statut

zapytania ofertowe LCAM dokumenty

 

Poszukiwany wykonawca strony internetowej dla Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest stworzenie strony internetowej dla Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Strona zbudowana w systemie WordPress powinna posiadać co najmniej następujące funkcjonalności i/lub zakładki: aktualności, mediacje, listę mediatorów wraz z sylwetkami i wyszukiwarką, kalendarz wydarzeń, szkolenia, galeria, o nas oraz kontakt (formularz kontaktowy, mapka Google), karuzela z logotypami partnerów.

Czytaj dalej

Poszukiwany wykonawca nowej strony internetowej dla Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu strony internetowej dla Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Strona zbudowana w systemie WordPress powinna posiadać co najmniej następujące funkcjonalności i/lub zakładki: aktualności, mediacje, listę mediatorów wraz z sylwetkami i wyszukiwarką, kalendarz wydarzeń, szkolenia, galeria, o nas oraz kontakt (formularz kontaktowy, mapka Google), karuzela z logotypami partnerów.

Czytaj dalej

Zapraszamy do „+jeden” – bezpłatnej przestrzeni do pracy!

Miasto Poznań od lat prowadzi działania mające na celu wsparcie i promocję lokalnej przedsiębiorczości. Wolna przestrzeń do pracy „+jeden” to kolejny krok w procesie wspierania lokalnych pomysłodawców i przedsiębiorców. Jest to miejsce pracy, spotkań i wymiany doświadczeń. To miejsce dla każdego przedsiębiorcy, pomysłodawcy, studenta i mieszkańca Miasta. Miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnym spojrzeniu na biznes i miasto. Miejsce, które korzystając z różnorodności ludzi i pomysłów buduje nową wartość. Zachęcamy do wykorzystania tego miejsca do realizacji swoich pomysłów. To dzięki współpracy powstają najlepsze rzeczy.

W tym momencie dla użytkowników dostępne są 24 miejsca do pracy z dostępem do wifi, z których skorzystać może każdy, bez opłat. Co ważne, nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Jest tutaj także strefa wypoczynkowa wyposażona w kanapy oraz biblioteczka, z której zasobów może każdy skorzystać na miejscu.

Poza bezpłatnym miejscem do pracy Miasto Poznań oferuje także możliwość skorzystania z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych. Już niebawem rozpocznie się cykl doradztwa prawnego oraz w zakresie tworzenia biznesplanu. Są tu nowoczesne sale konferencyjne – to w nich będą odbywać się wszystkie organizowane przez nas i naszych partnerów wydarzenia.

Przestrzeń znajduje się przy ul. Za Bramką 1, I piętro. Jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.30.

W II połowie roku planowane jest uruchomienie drugiej części projektu: biura i biurka na wynajem (krótko i długoterminowy).

W celu uzyskania bliższych informacji na temat funkcjonowania przestrzeni zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta Poznania:
•    tel. 61 646 33 57
•    e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
•    fb Plus Jeden Poznań

Zapraszamy! Zachęcamy do współtworzenia tego miejsca!