Jedna myśl nt. „Rozmowa z Piotrem Voelkelem”

  1. Miкdzy wyst±pieniem Gliсskiego a rozmow± z Piotrem Voelkelem minкіo parк dobrych miesiкcy i nie wiedziaіem wtedy, z czego bкdк їyі. Czy naprawdк trudno ci wyobraziж sobie sytuacjк, w kt rej polityczne kryteria sprawiaj±, їe ludzie o pogl±dach odbiegaj±cych od tych aktualnie dominuj±cych nie mog± znaleјж pracy w sektorze publicznym?

Możliwość komentowania jest wyłączona.