Poznański Lider Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo!

Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl. Czytaj dalej

Uszczegółowienie WRPO – wersja 7.2

W dniu 31 grudnia 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego  przyjął Uchwałą o nr 80/2014 nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów  Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (wersja 7.2).

Poniżej link do dokumentów zawierających zmiany względem wersji 7.1 UWRPO oraz tekst wersji 7.2 wraz z załącznikami.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/dokumenty/wrpodokumenty181/uszczegolowienie-wrpo-wersja-6-6