Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (projekt z dnia 8 listopada 2018 r.).

W załączeniu pismo z dnia 9 listopada 2018 r. nr PT1.8100.10.2017.2018.19.

pismo z dnia 9 listopada 2018 r.