Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje o aukcji/licytacji ustnej na najem miejskich lokalów użytkowych.

Licytacja odbędzie się w dniu 11.04.2018r. o godzinie 10:00 w sali nr 60 (III piętro) w siedzibie ZKZL Sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu.

Materiały informacyjne dostępne są na stronach internetowych:
www.zkzl.poznan.pl
bip.u.poznan.pl
www.zkzl.ekomako.pl