Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dept. Pomocy Humanitarnej (KPRM) list zawierający prośbę o wskazanie przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z organizacjami pomocowymi w zakresie wspierania działań tych organizacji poprzez odpłatne dostarczanie niezbędnych towarów i usług.

W liście KPRM wyszczególnione są branże, których produkty są szczególnie poszukiwane.

List z KPRM

KPRM informuje o planowanym spotkaniu w tej sprawie w Warszawie, 11 września 2018 r.

Zdaniem KIG inicjatywa ta jest świetną okazją biznesową dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie lub będących w obszarze działania Izby. Łączy ona bowiem możliwość zrobienia dobrego biznesu z okazją do promocji Polski i własnej firmy, a także zdobycia doświadczenia i poznania nowych rynków oraz podkreślenia solidarności i odpowiedzialności polskich przedsiębiorców w sytuacji krzywd i niedostatków dotykających różne społeczeństwa i państwa.

Zainteresowane firmy powinny zgłosić swój akces do KIG do 23 sierpnia 2018 r. poprzez przesłanie załączonego krótkiego Formularza zgłoszeniowego. Następnie wszystkie formularze przekażemy do organizatorów spotkania, którzy będą zwrotnie wysyłać zaproszenia na wrześniowe spotkanie.

formularz zgłoszeniowy_110918

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać jednocześnie na adresy e-mailowe: mkonwicki@kig.pl i enowakowska@kig.pl .