Metropolitan News – Miesięcznik wydawany przez członka WIPH firmę METROPOLITAN INVESTMENT, w którym znajdują się aktualności oraz prognozy dot. rynku nieruchomości.

W Polsce wciąż zwiększa się liczba mieszkań. Zgodnie z najnowszymi szacunkami Narodowego Banku Polskiego zasób mieszkaniowy w Polsce w 2017 roku wyniósł około 14,44 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 068,6 mln m². W odniesieniu do 2016 roku liczba zasobów zwiększyła się o 167,8 tys. mieszkań o 15 305,7 tys. m² powierzchni użytkowej co stanowi  wzrost o 1,18% .

Czytaj → https://metropolitaninvestment.pl/wp-content/uploads/2018/10/Metropolitan_News_pazdziernik_2018.pdf