METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze informuje, że UMWW właśnie ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”, który będzie trwał do 2 lutego 2018 r.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
– przedsiębiorcy (MŚP, duże),
– konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni.

Działanie skierowane jest na dofinansowanie następujących typów projektów:

TYP 1: Przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych nad opracowaniem nowego produktu/usługi/technologii (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych).

TYP 2: Stworzenie lub rozbudowa centrum badawczo – rozwojowego (dotacja na zakup środków trwałych, oprogramowania: 80% dla mikro i małych, 75% średnie, 65% duże).

TYP 3: Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych B+R.

Poniżej przedstawiam katalog kosztów kwalifikowanych

 • Dla projektów badawczych:
  • koszty personelu B+R (badaczy techników, laborantów, itp.),
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
  • koszty doradztwa i usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
  • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
  • koszty ogólne:
   • koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne,),
   • koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, itp. niezbędnych do stworzenia prototypu.

 

 • Dla projektów infrastrukturalnych:
  • koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem,
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu B+R wraz z wdrożeniem,
  • prace i materiały budowlane.

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

http://www.metropolisdg.pl/?smclient=b17bd86d-2734-4e77-a75f-f776b5bbcdd6&smconv=91f8ecdf-fe8b-4104-bd91-0d4ab5afd1fb&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=salesmanago

https://www.facebook.com/MetropolisDG/?smclient=b17bd86d-2734-4e77-a75f-f776b5bbcdd6&smconv=91f8ecdf-fe8b-4104-bd91-0d4ab5afd1fb&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=salesmanago

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania Pani Anna Zrobczyńska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji w firmie METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., udzieli niezbędnych wyjaśnień:
tel. kom.: 609 029 799; e-mail: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl