MRPiPS skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o rynku pracy.

Ustawa ta ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawiera zmiany dotyczące m.in.: funkcjonowania urzędów pracy, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przepisy odnoszące się do zatrudniania cudzoziemców. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj. Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem uwag do przedmiotowego projektu, to zachęcamy do ich przesyłania w terminie do 25 lipca br. na adres e-mailw.zukowska@pracodawcyrp.pl.