Wielkopolski Fundusz Rozwoju rozpoczął udzielanie pożyczek dla MŚP z Wielkopolski.

  • Pożyczka Regionalna – adresowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują inwestycje na obszarze województwa wielkopolskiego;
  • Pożyczka Ekspansja – ułatwia wsparcie wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP rozpoczęcie działalności eksportowej oraz dotychczasowego wolumenu rozwoju eksportu;
  • Linia finansowa – produkt pożyczkowy skierowany dla Pośredników Finansowych na rzecz finansowania rozwoju MŚP z województwa wielkopolskiego.

Nie pobierają opłat wstępnych.

Nie pobierają prowizji.

Nie ma ukrytych innych kosztów.

Tylko dogodne oprocentowanie.

Przedsiębiorców zainteresowanych produktami zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą produktową na stronie internetowej www.wfr.org.pl/produkty-finansowe