Od 1 października 2015 roku Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz DGA S.A. (wieloletni członek Izby) serdecznie zapraszają przedsiębiorców do skorzystania z nieodpłatnego PUNKTU KONSULTACYJNEGO DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO  w siedzibie WIPH.
Jeśli Twoja firma jest w kryzysie, grozi jej niewypłacalność, potrzebujesz przedyskutować swoją sytuację – licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni są do Twojej dyspozycji w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 10.00.
Podczas spotkania z Doradcą przedsiębiorca będziesz miał możliwość przedstawienia trudności, z jakimi boryka się Twój biznes. Doradca restrukturyzacyjny zapozna się z aktualną sytuacją Państwa Twojego przedsiębiorstwa i przedstawi możliwe scenariusze działań, również w odniesieniu do przepisów prawnych, w szczególności do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.
Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji zapraszamy nie tylko Członków WIPH, ale też inne firmy, które borykają się z trudnościami i obawiają się zagrożenia niewypłacalnością.

Miejsce Konsultacji:
ul. Św. Marcin 24, lok. 402 (IV piętro)
61-805 Poznań (powierzchnia biurowa Galerii MM)
Termin Konsultacji:
– każdy czwartek miesiąca w godz. 9.00 – 10.00
– inny termin uzgodniony telefonicznie (kontakt z WIPH)
Kontakt w sprawie Konsultacji:
– kontakt w celu potwierdzenia obecności na konsultacjach w wybranym terminie:
Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa:  +48 61 86 90 100
– kontakt w pozostałych sprawach związanych z tematem konsultacji:
Doradca restrukturyzacyjny: +48 601 827 681
– strona internetowa doradcy restrukturyzacyjnego:
www.sanacjafirm.pl
Doradcy:
A. GłowackiAndrzej Głowacki
Doradca restrukturyzacyjny
Specjalizacja: strategia rozwoju i sanacji firm
Prezes Zarządu DGA S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A
Lat 56. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studia podyplomowe.
Od 1996 r.  Prezes Zarządu DGA S.A., spółki która od 1994 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ekspert w dziedzinie wytyczania strategii przedsiębiorstw, przeprowadzania działań restrukturyzacyjnych oraz naprawczych jak również przeprowadzania procesów prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa.
Brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek oraz grup kapitałowych z całej Polski oraz projekty doradcze w obszarze transakcyjnym jak i prywatyzacyjnym na zlecenie Ministra Skarbu Państwa.
Kierował pracami realizowanymi w ramach projektu „Akcelerator Pulsu Biznesu”, realizowanego wraz z redakcją dziennika gospodarczego Puls Biznesu w 2013 roku, w którym ze wsparcia restrukturyzacyjnego skorzystały takie firmy, jak Agro Wodzisław czy Wiązary Burkietowicz.
A. SzymańskaAnna Szymańska
Doradca restrukturyzacyjny
Specjalizacja: wybór postępowań i plany restrukturyzacyjne
Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A, Wiceprezes Zarządu DGA S.A.
Z wykształcenia ekonomistka.
Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz od 2014 roku Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju.
W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako syndyk i doradca z bogatym doświadczeniem, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.
G. BigajGrzegorz Bigaj
Doradca restrukturyzacyjny
Specjalizacja: prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych
Wiceprezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A
Z wykształcenia inżynier telekomunikacji, doktor nauk technicznych. Wiceprezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami zdywersyfikowanymi i zdywizjonalizowanymi.
Kurator Krajowego Rejestru Sądowego, mediator w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Poznaniu, arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
Posiada wieloletnią praktykę menedżerską, w tym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, m.in. na stanowisku Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej „I.Z.A.”S.A., Dyrektora ds. Restrukturyzacji Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. w Turku, Prezesa Zarządu Centrum Medycznego Św. Jerzego w Poznaniu, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju ‘EVER” Sp. z o.o. w Swarzędzu.
Serdecznie zapraszamy!