Konkurs Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów z Poznania i Powiatu Poznańskiego.

Organizatorami Konkursu są Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznański.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w terminie: 4 stycznia – 28 lutego 2018r.

Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP, w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

Laureatem Konkursu  o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości może zostać średni, mały lub mikroprzedsiębiorca oraz Startup działający na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła we współpracy z Partnerem Merytorycznym > Grant Thornton.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można również uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów nagród dodatkowych >Więcej o nagrodach.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi ok. 150 000 zł.

Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, a także dane kontaktowe i inne przydatne informacje, dostępne są w zakładce >Zgłoś swój udział.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Konkursu:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i  Rolnictwa
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
tel. 61 878 47 87/ 85
email: lidermsp@um.poznan.pl

oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. 61 841 88 26