Konferencja pt.: „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”, która odbyła się 17 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali ZETA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu, okazała się wielkim sukcesem.

 

            

 

Zasadniczym celem mediacji jest tworzenie szerokiego dostępu do możliwości pozasądowych metod rozwiązywania sporów również na płaszczyźnie pracodawca – pracownik.
Prelegenci wypowiadali się nie tylko o prawnych aspektach dotyczących mediacji, ale również przedstawiali obszary potencjalnego konfliktu w stosunkach pracy.
Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie listu intencyjnego powołującego instytucję mającą wspierać proces mediacji pracowniczej w regionie Wielkopolski.

 

Korzystając z okazji dziękujemy organizacjom, które objęły Patronat Honorowy nad wydarzeniem:
– Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
– Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, oraz
– Wydziałowi Prawa i Administracji UAM.