Zwracamy się z propozycją współpracy w ramach projektu usprawnienia procesów logistycznych związanych z działalnością e-commerce.

Projektodawca – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) jest organizacją skupiającą profesjonalistów z obszarów logistyki i zakupów. Koncentrują się na podnoszeniu kompetencji logistycznych poprzez konferencje, warsztaty i seminaria, współpracując z renomowanymi firmami i instytucjami. Więcej na www.psml.pl .

Jedną z potrzeb zidentyfikowanych w obszarze e-commerce, jaką sygnalizuje środowisko, jest wsparcie dynamicznie rosnących firm e-commerce w obszarze logistyki. Widzimy w tym zakresie braki, powodujące ograniczenia dla rozwoju firm w tym obszarze. Przedsiębiorstwa dopiero wchodzące w ten kanał dystrybucji mierzą się z wyzwaniami i odkrywają rozwiązania, ucząc się często na własnych błędach. Zdarza się, że nie wykorzystują one sprawnej i efektywnej logistyki jako źródła przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Szukamy firmy – partnera, operującego już w obszarze e-commerce u którego przeprowadzimy audyt i wspólnie zdefiniujemy program usprawnień. Rezultatem prac będzie również model wspierania kompetencji w obszarze logistyki dla e-commerce, obejmujący standardy, niezbędny zakres szkoleń pracowników, certyfikację itd.

Realizacja projektu i zaangażowanie naszych ekspertów nie wiąże się z żadną opłatą po stronie firmy – partnera. Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt:

Wojciech Rokicki

Tel. +48 795 405 445

mail wojciech.rokicki@smartproject.pl