Wielkopolska Grupa Prawnicza wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne w Twojej firmie!”.

90% wartości szkoleń i doradztwa jest dofinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego.
Wezmą w nim udział zaledwie 464 firmy, dlatego warto zapisać się na wybraną formę wsparcia jak najszybciej!

Projekt obejmuje 4 różne formy wsparcia dla firm oraz ich pracowników zaangażowanych (lub takich, którzy mają zostać zaangażowani) w proces ubiegania się o zamówienia publiczne:

– Szkolenia ogólne z zakresu ubiegania się o Zamówienia Publiczne w Polsce: (16 godzin) – 80,30zł netto /os.

– Szkolenia praktyczne z zakresu ubiegania się o Zamówienia Publiczne w Polsce: (16 godzin) – 80,30zł netto /os.

– Szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu wykorzystania instrumentów e-zamówień w Polsce – 80,30zł netto /os.

– Doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce – 43,20zł netto / 1h doradztwa.

 

Firma może skorzystać z każdej formy wsparcia oddzielnie.

Dlaczego warto?

  • Kompleksowo przygotowujemy do prowadzenia zamówień publicznych w Polsce
  • Prowadzący to jedni z najbardziej doświadczonych trenerów w całym kraju
  • Firma zyska wsparcie doradców z ponad 10-letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych
  • Zwiększy się konkurencyjność firmy oraz kompetencje pracowników
  • Dofinansowanie z funduszy UE pokryje 90% wartości wsparcia

 

Zachęcamy do kontaktu i rejestracji! Z chęcią pomożemy w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów oraz udzielimy wszelkich informacji dodatkowych.

Terminy szkoleń oraz szczegóły projektu dostępne są na stronie www.zp.wgpr.pl oraz w załącznikach.

Zamówienia Publiczne w Twojej firmie
Program szkolenia praktycznego
Program szkolenia ogólnego
Kontakt: Mateusz Wiśniowski, e-mail: m.wisniowski@wgpr.pl, tel: 506 965 310