adres:

ul. Międzychodzka 10/6
60-371 Poznań

tel.: 535 353 354

Informacje:

Mediator, trener i psycholog biznesu.
Certyfikowany mediator na stałe współpracujący z Sądem Okręgowym w Poznaniu. Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, szczególne gospodarczych i pracowniczych. Jest Członkiem Zarządu i Rzecznikiem Prasowym poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Ukończyła szkolenia na mediatora (bazowe oraz ws. gospodarczych) organizowane przez Polskie Centrum Mediacji oraz szkolenie dla Mediatorów prowadzone przez Macieja Bobrowicza w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.
W latach 2013-2014 pełniła funkcję mediatora w projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Jest Mentorem HR w projekcie jednej z ogólnopolskich firm z branży finansowej.
Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również dwuletnie studia pedagogiczne na tej samej uczelni oraz studia podyplomowe z Psychologii Biznesu na SWPS w Warszawie.


Jednostka rekomendująca:

Polskie Centrum Mediacji Oddział Poznań