Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą organizuje w dniach 4 – 7 czerwca 2017 r. misję gospodarczą polskiego biznesu do Turcji. Misja odwiedzi Izmir, gdzie zostaną przeprowadzone rozmowy handlowe oraz spotkania bilateralne z tureckimi partnerami.
Ze strony tureckiej organizatorem programu pobytu polskich przedsiębiorców w Izmirze będzie EBSO (Aegean Region Chamber of Industry), największa i najsilniejsza w tej części Turcji organizacja przedsiębiorców, z którą Krajowa Izba Gospodarcza podpisała Umowę o współpracy podczas ubiegłorocznej wizyty izmirskiego biznesu do Polski.

Izmir – liczący ponad 2,8 mln mieszkańców – to trzecie pod względem wielkości miasto w Turcji i ważny ośrodek przemysłowy i handlowy.
Na terenie Izmiru i wokół niego, znajdują się firmy przemysłowe reprezentujące kilkadziesiąt sektorów; są to m.in.
•         sektor maszynowy  i elektromaszynowy,
•         samochodowy i części samochodowych ,
•         budowlany,
•         farmaceutyczny,
•         drzewny, meblowy, papierniczy, poligraficzny,
•         chemiczny i petrochemiczny,
•         ceramiczny, szklarski, tekstylny, skórzany
•         oraz rolno spożywczy.
Izmir, to także drugi, po Stambule port morski w Turcji, który po rozbudowie należeć będzie do grupy największych portów morskich na świecie.
W Izmirze odbywają się największe na Bliskim Wschodzie Międzynarodowe Tragi Wielobranżowe w których co roku uczestniczą firmy z Polski. W ub. r. rozpoczęto eksploatację nowo wybudowanego Centrum Kongresowo Wystawienniczego w którym organizowane są wysokiej jakości, specjalistyczne targi sektorowe. W 2017 roku planowany m.in. jest  Kongres i Targi Technologii, maszyn i urządzeń górniczych.

Koszt udziału w misji wynosi 3.460 zł netto i obejmuje: przelot, transfery lokalne, wizę, ubezpieczenie, druk materiałów promocyjnych, pomoc podczas rozmów bilateralnych.  Koszt zakwaterowania pokrywany jest na miejscu przez uczestników misji.  Cenę doby hotelowej podamy w terminie późniejszym.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o pilny kontakt do Biura Współpracy z Zagranicą KIG, tel: 22 – 6309783,, e-mail: mnowakowska@kig.pl

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w misji prosimy o kontakt:

Krajowa izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska,
tel: 22 – 6309783,
e-mail: mnowakowska@kig.pl