Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabory dla przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł Jutra” oraz „Wnętrza przyszłości”.

Nabory skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Przemysł Jutra” i „Wnętrza przyszłości”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach ww. Inteligentnych Specjalizacji udział w następujących targach:

– Targi IDF OMAN 2018, Muscat (Oman), 6-8 lutego 2018 r.

http://www.idfoman.com/

link do strony z naborem i dokumentacją konkursową: http://iw.org.pl/muscat-oman-6-8-luty-2018-przemysl-jutra-i-wnetrza-przyszlosci/

oraz

– Targi THE BIG SHOW OMAN 2018, Muscat (Oman), 12-14 marca 2018 r.

http://www.thebigshow-oman.com/

link do strony z naborem i dokumentacją konkursową: http://iw.org.pl/muscat-oman-12-14-marca-2018-przemysl-jutra-i-wnetrza-przyszlosci/

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wydarzeniach prosimy o wypełnienie dokumentacji dołączonej do naborów: (Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS) na adres e-mail: izabela.sadys@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście  do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek).

(zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 249, e-mail: izabela.sadys@umww.pl)

Z poważaniem,

Izabela Sadyś