Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej do ALBANII w dniach 26-29 września 2018 r. z udziałem przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Energii. Misja przygotowywana jest we współpracy z Unia Izb Przemysłowo-Handlowych Albanii, Ambasadą RP w Tiranie oraz Ambasadą Albanii w Warszawie przy wsparciu Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej.

Program Misji
26 września – przylot do Tirany;
27 września – III Forum Biznesu Albania-Polska w Tiranie oraz indywidualne spotkania biznesowe z przedsiębiorcami albańskimi zaproszonymi zgodnie z zainteresowaniami polskich uczestników;
28 września – spotkania z przedstawicielami albańskich organizacji gospodarczych i władz lokalnych w Durres oraz indywidulane spotkania biznesowe
29 września – wylot z Tirany do Polski

Albania jest krajem o dużym potencjale gospodarczym ze względu na położenie geograficzne i zasoby naturalne. Wzrost gospodarczy kraju wykazuje oznaki stabilności gospodarczej i konsolidacji fiskalnej, dzięki stopniowemu ograniczaniu deficytu budżetowego i długu publicznego.
Do potencjalnych dziedzin współpracy z partnerami albańskimi należy zaliczyć: sektor energetyczny (w tym energetyka wodna), przemysł wydobywczy i górnictwo (modernizacja górnictwa, ratownictwo górnicze), rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rybołówstwo, turystykę, wyposażenie hoteli, budownictwo, IT, infrastrukturę (kolejowa, morska, drogowa), jachty i łodzie.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym pliku: ZAPROSZENIE