Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne Technologie Medyczne”.
Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach Inteligentnej Specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne” udział w następujących targach branżowych:

Targi HKTDC Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair, Hong Kong (Chiny), 16-18 maja 2017 r.

http://www.hktdc.com

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail: izabela.sadys@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 27 stycznia 2017 r. (piątek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 62 66 249, e-mail: izabela.sadys@umww.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja – nabor Nowoczesne Technologie Medyczne 2017

formularz zgloszeniowy – IS Nowoczesne Technologie Medyczne 2017

formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis_

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Regulamin targi_WRPO_MEDYCYNA 2017