Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy projekt dotyczący wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, skupiajacy się w szczególności na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu globalizacji gospodarki.

Projekt zakłada stworzenie katalogu dobrych praktyk, obejmującego sprawdzone rozwiązania w zakresie wspierania ekspansji zagranicznej MŚP, przyciągania inwestorów i nawiązywania międzynarodowych partnerstw gospodarczych. W procesie ich wyboru uczestniczą członkowie tzw. Lokalnej Grupy Interesariuszy (LGI), która w każdym regionie skupia instytucje posiadające długoletnie doświadczenie i wiedzę we wspieraniu internacjonalizacji regionalnej gospodarki.

Prace nad identyfikacją dobrych praktyk rozpoczęły się w grudniu 2016 r. podczas II spotkania partnerów w Wakefield (Wielka Brytania) od uzgodnienia kryteriów samooceny zgłaszanych do projektu rozwiązań, które miały pomóc w ich selekcji i przygotowaniu opisu. Dodatkowo, aby przybliżyć dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie regionów w obszarze internacjonalizacji, każdy z partnerów uczestniczących w spotkaniu zaprezentował stosowane na jego obszarze narzędzia i instrumenty, które mają potencjał do wykorzystania przez innych partnerów.

Od początku 2017 r. pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie zbierali i opisywali przykłady dobrych praktyk we współpracy z członkami Lokalnej Grupy Interesariuszy.

Propozycje wielkopolskich dobrych praktyk zaprezentowane zostały podczas II spotkania LGI, które odbyło się 20 marca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Leszka Wojtasiaka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele: Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, aby zgłosić do projektu następujące propozycje dobrych praktyk z naszego regionu:

 • Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu),
 • Usługa coachingu z instrumentem finansowym oparta na doświadczeniach projektu JOSEFIN
  „Wspólne finansowanie MŚP na rzecz innowacji” (FRIPWW, WARP),
 • Działalność proeksportowa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,
 • Oferta wielkopolskich prywatnych izb gospodarczych w zakresie internacjonalizacji MŚP (PIGEIiK, WIPH, WIR).

W dalszym etapie prac zebrane dotychczas przez wszystkich partnerów propozycje dobrych praktyk zostały przedstawione w trakcie internetowego seminarium 23 i 24 marca 2017 r.

Podczas najbliższego spotkania partnerów, które odbędzie się 19-20 kwietnia 2017 r. w Poznaniu, konsorcjum projektu podejmie ostateczną decyzję o wyborze dobrych praktyk, które będą prezentowane podczas wizyt studyjnych zaplanowanych na II połowę 2017 r.

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Miasto Reggio Emilia – Partner Wiodący (Włochy);
 2. Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w Walencji (Hiszpania);
 3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska);
 4. Województwo Wielkopolskie / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska);
 5. Rada Okręgu Metropolitalnego Wakefield (Wielka Brytania);
 6. Miasto Gӓvle (Szwecja);
 7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-Romagna (Włochy).

COMPETE IN jest częścią

 INTERREG EUROPA,

programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc europejskim regionalnym
i lokalnym władzom publicznym
w rozwoju i wdrażaniu lepszej polityki na rzecz mieszkańców i społeczności,
poprzez dzielenie się pomysłami oraz  doświadczeniami.

Więcej informacji o projekcie
i programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu/competein

umww2compete-inue-efrr