W imieniu Wicewojewody Wielkopolskiego, pani Marleny Maląg zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencji pt.
„Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w praktyce”. 
Spotkanie  odbędzie się  20 września 2017 roku, organizatorem jest Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Wydarzenie stanowi odpowiedź na zgłaszane przez wielkopolskich pracodawców zapotrzebowanie na praktyczne informacje o obowiązujących procedurach i zmianach w przepisach prawa dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Prosimy, aby zainteresowane podmioty potwierdziły swój udział w konferencji mailowo na adres wstypinski@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznie pod nr 61 854 1013,
do 15 września 2017 r.

Plan Konferencji WUW-20.09.2017