Pomagamy w prowadzeniu działalności na terenie Unii Europejskiej.

  • Informacje o firmach z krajów Unii Europejskiej i możliwościach współpracy
  • Informacja o targach i wystawach w krajach UE
  • Informacje i porady dotyczące kooperacji polskich firm z firmami z krajów UE
  • Informacje dotyczące spraw celnych, prawnych i innych związanych z szeroko rozumianym handlem zagranicznym
  • Organizowanie seminariów mających na celu przybliżenie zagadnień dotyczących prowadzenia działalności w Unii Europejskiej
  • Pomoc prawna
  • Pośrednictwo w nieformalnym rozwiązywaniu sporów transgranicznych w UE pomiędzy przedsiębiorcą a administracją publiczną obcego kraju z wykorzystaniem unijnego systemu SOLVIT