Opracowujemy, realizujemy oraz rozliczamy projekty unijne.

  • Realizacja projektów własnych
  • Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych o bezzwrotne dotacje z programów unijnych
  • Opracowanie, realizacja oraz rozliczanie projektów unijnych realizowanych przez zrzeszone w WIPH firmy
  • Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania bezzwrotnych dotacji z programów wspieranych przez Unię Europejską