Świadczymy bezpłatne usługi konsultacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zakres usług PK

Punkt Konsultacyjny prowadzony jest prze Wielkopolską Izbe Przemysłowo-Handlową juz od ponad 10 lat. Jakość świadczonych usług potwierdzają posiadane certyfikaty ISO PN-EN 9001:2001.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług informacyjnych nieodpłatnie.

Terminy spotkań prosimy ustalać z konsultantami.

1. PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne:

  • z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,
  • na temat dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,
  • o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe,
  • na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

2. PK świadczy usługi informacyjne dotyczące zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia programów realizowanych ze środków Rządu polskiego, programu Phare, funduszy strukturalnych dostępnych w PARP, Regionalnych Instytucjach Finansujących oraz innych źródeł dostępnych na rynku, w zakresie podstawowych informacji dotyczących:

  • właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,
  • zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,
  • zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji,
  • zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury porównania ofert, w tym udostępnianie listy akredytowanych wykonawców,
  • warunków spełniania kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie, w tym sprawdzenie poprawności wypełnionego wniosku o udzielenie wsparcia z punktu widzenia spełnienia w/w warunków.

USŁUGI DORADCZE świadczone są odpłatnie według cennika usług WIPH.
PUNKT DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach od 9:00 do 14:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Konsultanci

Punkt Konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Uprzejmie prosimy o telefoniczne umawianie terminów spotkań.

Konsultant Telefon Numer pokoju
Eleonora Sołtysiak 61 869 01 08 306
Aleksandra Cicha 61 869 01 07 306
Zbigniew Wawrzyniak 61 869 01 04 302

 

Poradniki

Pragniemy Państwa poinformować, że na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dziale „Publikacje do pobrania” zostały umieszczone poradniki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla przedsiębiorców z sektorów budownictwa oraz chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Poradniki zostały przygotowane w ramach projektu Pomocy Technicznej finansowanego z programu Phare PL2002/000-196.01.04 „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw” i ich drukowane wersje były dystrybuowane wśród części wskazanych przez Państwa przedsiębiorców zgodnie z założeniami projektu. Jako, że publikacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem Państwa oraz przedsiębiorców, pragniemy poinformować, że poradniki te są już dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/262 (do pobrania w formacie PDF).