Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

KONFERENCJA SWGK PODATKI 2018

12 stycznia g. 09:30 - 14:30

 

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu SWGK Podatki Sp. z o.o. zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone omówieniu zmian w prawie podatkowym oraz innych istotnych regulacjach prawnych, wchodzących w życie od 1 stycznia 2018 roku.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku, w budynku WORLD TRADE CENTER przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu (teren Międzynarodowych Targów Poznańskich) w godzinach: 9.30 – 14:30.

Dla Państwa wygody zostanie udostępniony bezpłatny parking na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (przy wjeździe wystarczy podać informację, iż przyjechali Państwo na szkolenie SWGK).

Spotkanie jest nieodpłatne. Prosimy uprzejmie o potwierdzenie przybycia oraz liczby uczestników (z podaniem nazwy firmy i nazwisk osób) do dnia 5 stycznia 2018 roku na adres: biuro@swgk.pl.

 

Planowana tematyka spotkania

Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r.
 1. Uwaga wstępna.
 2. Zmiany w zakresie kosztów podatkowych – uwagi ogólne.
 3. Limit kosztów uzyskania przychodów dla usług niematerialnych i amortyzacji niektórych WNiP.
 4. Pojęcie nabycia WNiP.
 5. Ograniczenie w amortyzacji darowanych środków trwałych.
 6. Koszty/straty na zbyciu wierzytelności.
 7. Podniesienie limitu kosztów twórców oraz ich ograniczenie przedmiotowe.
 8. Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych.
 9. Podniesienie limitu amortyzacji od 2018 r.
 10. Nowa skala podatkowa.
 11. Limit ryczałtu przy wynajmie.
 12. Cienka kapitalizacja.
 13. Nowe zasady cienkiej kapitalizacji.
 14. Koszty finansowania dłużnego i przychody odsetkowe.
 15. Podatek od nieruchomości komercyjnych.
 16. Przychody z zysków kapitałowych – wyłączenie z możliwości kompensowania dochodu zwykłego ze stratą na operacjach kapitałowych.
 17. PIT – małe zaliczki.
 18. Ulga badania i rozwój w 2018 roku.
 Zmiany w VAT w 2018 r.
 1. Split payment – podzielona płatność:
 • podzielona płatność – cel,
 • funkcjonowanie mechanizmu split payment na przykładzie innych państw,
 • split payment uprawnienie, czy obowiązek,
 • państwowe jednostki budżetowe a podzielona płatność,
 • nowe narzędzie bankowe – komunikat przelewu,
 • nowa kategoria rachunku bankowego – rachunek VAT,
 • skąd będą trafiały środki na rachunek VAT,
 • na jakie cele można przeznaczyć środki z rachunku VAT,
 • problemy z rozliczaniem faktoringu i cesji wierzytelności,
 • nowa kategoria zwrotów przyspieszonych,
 • „zwroty” podatku należnego z rachunku VAT,
 • zachęty podatkowe stosowania mechanizmu:
  a) niestosowanie solidarnej odpowiedzialności,
  b) brak sankcji VAT,
  c) niestosowanie podwyższonych odsetek,
  d) wcześniejsza zapłata – mniejszy podatek,
 • wydatki związane z wprowadzeniem podzielonej płatności,
 • przeciwdziałanie split payment,
 1. Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatkowym:
 • przesłanki umożliwiające nie rejestrowanie podatników i ich wyrejestrowanie,
 • nowe regulacje umożliwiające przywrócenie rejestracji podatnika VAT,
 • elektroniczny wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych oraz podmiotów przywróconych do rejestru,
 • dostępność wykazu oraz zakres danych widniejących w wykazie podmiotów,
 • weryfikacja kontrahenta – stanowisko Ministerstwa Finansów.
 1. Zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących:
 • zmiany ustawowe i przepisów wykonawczych,
 • przyczyny zmian,
 • moment wejścia w życie zmian,
 • cyfryzacja paragonów i raportów fiskalnych,
 • elektroniczne przechowywanie dokumentów fiskalnych,
 • nowe archiwum transakcji – centralne repozytorium (paragony fiskalne i niefiskalne w jednym miejscu),
 • obowiązkowa komunikacja kas z repozytorium, z terminalami płatniczymi oraz urządzeniami umożliwiającymi komunikację radiową,
 • brak internetu a możliwość fiskalizacji kasy i możliwość sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • emitowane dokumenty pochodzące z kasy fiskalnej a zgodność ze strukturą logiczną JPK,
 • terminy wycofywania starych kas fiskalnych,
 • ważna zmiana – paragon tylko z NIP, gdy będzie wystawiana faktura,
 • nowa kwota oraz nowe warunki odliczenia kwot wydatkowanych na kasy rejestrujące,
 • zmiany w zakresie przesłanek warunkujących zwrot odliczonych kwot na zakup kas rejestrujących.
 1. Jednolity plik kontrolny
Praktyczne problemy w implementacji znowelizowanych przepisów o cenach transferowych w 2017 roku:
 1. Identyfikacja powiązań
 • powiązania kapitałowe
 • powiązanie kontrolno-zarządcze
 • powiązania osobowe
 1. Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego
 • zakres obowiązku – identyfikacja na podstawie przychodów lub kosztów
 • grupowanie transakcji i innych zdarzeń
 • istotność transakcji/ innych zdarzeń
 1. Elementy dokumentacji podatkowej w 2017r.
 • opis działalności grupy (master file)
 • opis działalności podmiotu (local file)
 • opis transakcji (local file)
 • analiza porównawcza (local file)
 • pozostałe dokumenty (local file)
 1. CIT TP – praktyczne problemy w wypełnieniu deklaracji.
Wybrane problemy z obszaru prawa pracy oraz ZUS:
 1. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • udzielenie cudzoziemcowi pozwolenia na pobyt czasowy i pracę;
 • testy rynku pracy;
 • rezydencja podatkowa;
 • zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Samozatrudnienie, a umowa o pracę;
 • samozatrudnienie (umowa B2B), jako alternatywa dla umowy o pracę;
 • samozatrudnienie i umowa o pracę w grupach kapitałowych i podmiotach powiązanych;
 • niebezpieczeństwa związane z kontrolą ZUS.

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły

Data:
12 stycznia
Czas:
09:30 - 14:30