Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie – GWARANCJA

11 czerwca g. 13:00 - 15:00

W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jedynym w roku 2018 naborem wniosków o dofinansowanie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 czerwca o godzinie 13.00 w siedzibie WIPH, poświęcone przedstawieniu warunków udziału w konkursie oraz trybowi przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.

Bezpłatnych informacji udzieli członek Izby – BCH GWARANCJA, która profesjonalnie zajmuje się przygotowywaniem stosownej dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie do dnia 5 czerwca udziału w wyżej wymienionym spotkaniu drogą elektroniczną na adres wiph@wiph.pl z dopiskiem w tytule maila: „spotkanie GWARANCJA”.

INFORMACJA W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PODZIAŁANIA 1.5.2 WRPO.

Działanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Podziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Planowany termin rozpoczęcia naboru: sierpień 2018 (data zakończenia naboru zostanie wskazana przez IZ WRPO po ogłoszeniu konkursu).

Alokacja na konkurs: 90.000.000 zł

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50.000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5.000.000 zł

Poziom dofinansowania:

  1. 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  2. 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

  1. 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  2. 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsię

Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania:

W ramach planowanego konkursu o dofinansowanie ubiegać  mogą się projekty dotyczące wsparcia wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nie technologiczne) poprzez inwestycje w:

  1. środki trwałe;
  2. wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Preferowane będą projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych  są wykluczone ze wsparcia.

Potencjalni beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Szczegóły

Data:
11 czerwca
Czas:
13:00 - 15:00