Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Spotkanie z Prezydentem Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski oraz z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim

6 listopada

Spotkanie z Prezydentem Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski oraz z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy między Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski (IGPW) z siedzibą w Pile, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową (WIPH), Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (WCAM) i Miastem Piła w zakresie upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w wspieraniu mediacji i arbitrażu. Podjęto ustalenia o  wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia dostępności tych metod w Pile i subregionie pilskim, co w efekcie powinno ułatwić obrót gospodarczy.

Uczestnicy:

WIPH: Wojciech Kruk – prezydent, Wojciech Celichowski – wiceprezydent,

WCAM: Halina Kutereba – sekretarz, mediator  Jacek Kieruj- mediator,

IGPW: Grzegorz Marciniak- prezydent,

 

Spotkanie przebiegało w 3 częściach:

I  – rozmowa z prezydentem IGPW w składzie jw. ,

II – spotkanie z prezydentem Piły Piotrem Głowskim, w składzie j.w.

III – spotkanie przedstawicieli WIPH i WCAMi i IGPWz prawnikami ( 6 osób) – kandydatami na sędziów arbitrażowych.

 

Wychodząc ze zgodnego założenia, że korzystanie z mediacji może wpłynąć na usprawnienie obrotu gospodarczego uczestnicy spotkania stwierdzili, że mediacja jako metoda rozwiązywania sporów może być atrakcyjna dla przedsiębiorców z Piły i subregionu pilskiego ze względu na takie jej cechy jak: szybkość, poufność , niski koszt oraz wpływ stron sporu na rozwiązanie sporu ( problemu)  co w dużym stopniu wpływa na skuteczność mediacji.  Ustalono co jest niezbędne, aby zaistniała ona zarówno w świadomości  jak i praktyce działania przedsiębiorców:
  • W Pile powinni być dostępni mediatorzy gospodarczy ,aby przedsiębiorcy nie musieli dojeżdżać na sesje mediacyjne np. do Poznania,
  • W tym celu w ramach projektu WCAM zostaną przeszkolone osoby z terenu Piły, które chciałyby pełnić role mediatorów. Przyjęto założenie, że na początek  powstanie grupa 5-6 mediatorów, którzy zostaną wpisani na listy sądowe jako mediatorzy stali ( aby mogli przyjmować zlecenia mediacji z sądów) oraz na listę WCAM. Szkolenia powinny się odbyć w miesiącu lutym i marcu 2019 roku.
  • Mediatorzy dostaną wsparcie merytoryczne z WCAM w zakresie dostępu do wystandaryzowanych dokumentów potrzebnych do prowadzenia mediacji oraz wsparcia merytorycznego od doświadczonych mediatorów WCAM.
  • IGPW podejmie działania promujące ideę mediacji wśród przedsiębiorców jednocześnie wskazując na jej dostępność na miejscu w Pile, w tym wskazując na możliwość skorzystania z mediacji na etapie przedsądowego rozwiązywania sporów.
  • IGPW promować będzie wśród przedsiębiorców wpisywanie klauzuli mediacyjnej do umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności.
  • Koordynatorem działań na rzecz promowania i rozwoju mediacji w Pile i w subregionie pilskim będzie Jacek Kieruj, mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji ,mieszkaniec Piły.

 

W celu upowszechnienia sądu polubownego – arbitrażu w Pile będą dostępni sędziowie wpisani na listy Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski w Poznaniu funkcjonującego przy Izbie Wielkopolskiej

  • IGPW promować będzie ideę wprowadzania zapisów na sąd arbitrażowy w umowach przedsiębiorców.

 

Z kolei spotkanie z prezydentem Piły, po poinformowaniu go o planach rozwoju mediacji i arbitrażu na terenie Piły,  zaowocowało pomysłem zorganizowania w Pile na wiosnę 2019 roku panelu dyskusyjnego w gronie przedsiębiorców, mediatorów, urzędników z udziałem sędziów  w celu przeanalizowania możliwości stosowania mediacji, w tym mediacji cywilnej w ramach prowadzonych inwestycji na  zlecenie urzędów. Prezydent Piły, który stwierdził, że w jego urzędzie stosuje się profilaktykę rozwiązywania konfliktów i obecnie nie ma żadnych sporów sądowych z przedsiębiorcami, powiedział też, że  ideę upowszechniania wiedzy o mediacji wśród urzędników rozumie i popiera pomysł objęcia warsztatem szkoleniowym również urzędników z urzędów subregionu pilskiego. Na potrzebę wyposażenia urzędników w tę wiedzę wskazał Grzegorz Marciniak prezydent IGPW, który dobrze zna środowisko przedsiębiorców i wie jak ważna jest umiejętność szybkiego rozwiązywania powstających sporów typowych dla każdego działania, w tym również w inwestycjach i usługach realizowanych dla  urzędów. Rozmawiano też o potrzebie zaproszenia do współpracy w zakresie rozwijania mediacji sędziów z miejscowych sądów w celu zintensyfikowania działań mediacyjnych.

Szczegóły

Data:
6 listopada