Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z firmą Gwarancja, zapraszają do współpracy przy pozyskiwaniu środków unijnych bądź budżetowych na rozwój dla dużych przedsiębiorstw.

Biuro Consultingowo – Handlowe GWARANCJA  funkcjonuje na rynku usług consultingowych nieprzerwanie od 1993r. Posiadają akredytację  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jak również wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych i Agencji Zatrudnienia.
Zaufało im ponad 1300 Klientów, opracowali ponad 270 wniosków o dotację, przeprowadzili ponad 3500 szkoleń. Odnoszą sukcesy w udzielaniu pomocy samorządom, przedsiębiorstwom i instytucjom w pozyskiwaniu środków.
Opracowują: wnioski o dotację, biznesplany, studia wykonalności, oceny wpływu inwestycji na środowisko, audyty energetyczne, audyty ekologiczne, wnioski o kredyty preferencyjne, plany rewitalizacji, wyceny majątku, itp. Na życzenie klienta rozliczają też przyznane dotacje.

Dla szczegółowego poznania Państwa potrzeb prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Posłuży on do monitorowania ogłoszonych konkursów pod kątem oczekiwań firmy.
Prosimy o rozważenie udziału w poniższych konkursach (załącznik) ogłoszonych lub przewidzianych do ogłoszenia w 2018 roku.

OFERTA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail:
wiph@wiph.pl  tel. 61 869 01 00