W dniu 17 kwietnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30).

Obszar zainteresowania WR30 dotyczyć będzie problematyki rozwoju gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów innowacyjnych, jak również wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Zakres działania Rady obejmować będzie wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki regionalnej, wsparcie Marki Wielkopolski oraz opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych związanych z rozwojem gospodarczym Wielkopolski.

Na podstawie Uchwały Nr 5172/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku do udziału w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego zostali powołani:

– reprezentant Wielkopolskie Izby Przemysłowo-Handlowej, w osobie Prezydenta Wojciecha Kruka,

– reprezentant Pracodawców RP Wielkopolska, w osobie Prezesa Zarządu Tomasza Działyńskiego,

– reprezentant Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, w osobie Dyrektora Jakuba Sitka.

Ponadto zostało powołane Prezydium, którego Przewodniczącym został wybrany Pan Wojciech Kruk. Wiceprzewodniczącymi zostali Pani Zuzanna Szczudlik oraz Pan Leszek Kaszuba.