Na prośbę Starostwa Powiatowego w Poznaniu przedstawiamy nową platformę komunikacji dedykowaną pracodawcom poszukującym pracowników. Dodaj bezpłatnie ofertę w system.zawodowcy.org i szybko znajdź najlepiej dopasowanych kandydatów.

System.zawodowcy.org jest to kompleksowe rozwiązanie, które łączy potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego, a w szczególności:

  • jest narzędziem informatycznym integrującym instytucje rynku pracy i podmioty odpowiedzialne za kształcenie zawodowe techniczne,
  • gromadzi informacje od pracodawców o poszukiwanych przez nich kompetencjach i umiejętnościach na stanowiskach pracy,
  • zbiera informacje o kompetencjach i umiejętnościach posiadanych przez uczniów i absolwentów szkół zawodowych,
  • udostępnia nieodpłatnie informacje o aktualnych stażach, praktykach i miejscach pracy oraz dopasowuje te oferty do kompetencji i umiejętności użytkowników system.zawodowcy.org,
  • publikuje raporty i analizy o rynku pracy i kształceniu zawodowym.

https://system.zawodowcy.org/dodaj

INSTRUKCJA instrukcja