Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Walne Zgromadzenie Członków WIPH

22 września g. 12:30 - 14:00

Zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, oraz przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, zapraszamy na:

Walne Zgromadzenie członków Izby, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 (wtorek)

o godz. 12:30 w Hotelu HAMPTON by HILTON Poznań Old Town, przy ulicy Św. Marcin 6 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Statutowo-Wnioskowej oraz Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia WIPH i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdania Prezydenta z działalności WIPH w roku 2019.
 7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji za rok 2019.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIPH.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności WIPH za rok 2019;
 • udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • udzielenia absolutorium Prezydentowi Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 1. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta WIPH
 2. Zgłaszanie kandydatów do Rady WIPH, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Wybory.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienie Prezydenta WIPH.
 7. Zakończenie obrad.

 

Rachunek wyników, bilans za rok 2019, projekty uchwał, sprawozdanie z działalności WIPH i Sądu Arbitrażowego znajdują się w wersji elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej WIPH pod adresem: http://wiph.pl/wydarzenia/walne-zgromadzenie-czlonkow-wiph-7/

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14.09.2020 pod numerem telefonu 061 869 01 00 lub e-mailem: wiph@wiph.pl

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i sytuacją pandemiczną.

PROJEKTY UCHWAŁ WALNE WIPH 2020

Sprawozdanie_finansowe_WIPH_2019

Sprawozdanie z działalnosci WIPH 2019

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie uprawnienia członkowskie, wynikające z § 20 Statutu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a w szczególności prawo do uczestnictwa w pracach Izby, w tym uczestnictwo w pracach Walnego Zgromadzenia, czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do otrzymania rocznego sprawozdania z prac Izby przysługuje wyłącznie członkom, którzy nie pozostają w zwłoce z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące (§ 16.1)

Szczegóły

Data:
22 września
Czas:
12:30 - 14:00

Organizator

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Telefon:
+48 61 8690100
Email:
wiph@wiph.pl

Miejsce

Hampton by Hilton
św. Marcin 6
Poznań, wielkopolskie 61-803
+ Google Map