Uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi SOLAR POWER INTERNATIONAL, Salt Lake City (USA), odbywających się w dniach 23-26 września 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł Jutra”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

Więcej informacji na temat targów: www.solarpowerinternational.com , termin nadsyłania zgłoszeń 31.01.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat naborów znajdują się na stronie www.umww.pl oraz  www.iw.org.pl .