Tradycja organizowania się w izby gospodarcze, towarzystwa, związki i inne tego typu struktury skupiające małych i średnich przedsiębiorców sięga w Wielkopolsce okresu zaborów. Wówczas jednak polscy rzemieślnicy, kupcy, przemysłowcy organizowali się głównie w obronie przed pruską kolonizacją. Ale właśnie wtedy, w warunkach silnej konkurencji, Wielkopolanie potrafili osiągnąć niebywałą operatywność i sprawność ekonomiczną, nie tylko dorównując pruskiemu zaborcy, ale i przewyższając go pod wieloma względami.

Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji.

Jeszcze zanim doszło w Polsce do demokratycznego zwrotu zapoczątkowanego zwycięstwem wyborczym „Solidarności” 4 czerwca 1989 r., zrodziły się zalążki rozwoju późniejszej, indywidualnej przedsiębiorczości. Wówczas to przedsiębiorcy prywatni, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego postanowili powołać organizację, która by ich chroniła i reprezentowała. Już wtedy intencją założycieli było powołanie izby gospodarczej, ale ówczesne przepisy nie dopuszczały możliwości istnienia takiej organizacji. Dlatego postanowiono zjednoczyć się w stowarzyszenie. I tak powstało „Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze – Związek Spółek Zarobkowych”, które po dwóch latach prawdziwej walki o rejestrację, w marcu 1989 r. uzyskało status prawny.

Po wejściu w życie ustawy o izbach gospodarczych, przedsiębiorstwa zrzeszone dotąd w „WTG” powołały Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową. 10 października 1989 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował ją pod numerem „1”.

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ciągu pierwszych miesięcy swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego, co pozwoliło jej stworzyć na tym obszarze silne lobby gospodarcze.