Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza ponad 180 firm. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do ewidencji na podstawie ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

Członkostwo w WIPH to wiele korzyści. Poniżej prezentujemy gwarantowany pakiet usług dostępny tylko dla firm członkowskich oraz usługi dodatkowe.

GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH

Konsultacje z ekspertami WIPH w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na inwestycje i szkolenia pracowników Bezpłatnie
Otrzymanie certyfikatu firmy członkowskiej WIPH Bezpłatnie
Cykliczne otrzymywanie biuletynu Izbowego „ECHO” Bezpłatnie
Zamieszczenie informacji o przedmiocie działalności nowych firm członkowskich wraz z logo w biuletynie izbowym „ECHO” w sekcji „Nowi członkowie” Bezpłatnie
Możliwość współpracy merytorycznej w zakresie redagowania treści biuletynu izbowego „ECHO” Bezpłatnie
Otrzymywanie elektronicznych wiadomości zawierających kompleksowe informacje dotyczące wydarzeń i działalności Izby Bezpłatnie
Usługa kojarzenia firm polskich z partnerami z zagranicy (rozkodowanie ofert w biuletynie izbowym „ECHO”) Bezpłatnie
Możliwość posługiwania się w materiałach firmowych logo Izby wraz z zaznaczeniem „Firma Członkowska WIPH w Poznaniu” oraz powoływania się na fakt przynależności do Izby w kontaktach z partnerami gospodarczymi Bezpłatnie
Możliwość udziału w spotkaniu z Prezydium Izby w celu promocji własnej firmy Bezpłatnie
Zaproszenie na spotkanie wigilijne Wielkopolskich Środowisk Gospodarczych z udziałem m.in. Wojewody, Marszałka, Prezydenta Poznania, Starosty Powiatowego Bezpłatnie
Możliwość zgłaszania propozycji rozszerzenia oferty usługowej WIPH poprzez inicjowanie nowych projektów Bezpłatnie

POZOSTAŁE USŁUGI

USŁUGA Oferta dla firm niezrzeszonych Oferta dla firm członkowskich
1. USŁUGI Z ZAKRESU INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI
Uczestnictwo w wyjazdowych zagranicznych misjach gospodarczych Zgodnie z aktualną ofertą Zgodnie z aktualną ofertą – udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; rabat 5%
Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych misji gospodarczych Udział na podstawie kolejności zgłoszeń Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi
Uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych na temat wybranych rynków zagranicznych Zgodnie z aktualną ofertą Zgodnie z aktualną ofertą, możliwe rabaty
Uczestnictwo w Balu Wielkopolan Zgodnie z aktualną ofertą Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; rabat 5%
Uczestnictwo w Forum Gospodarczym Metropolii Poznań Zgodnie z aktualną ofertą Pierwszeństwo przed firmami niezrzeszonymi, rabat 15%
2. SEMINARIA – SZKOLENIA – KONFERENCJE – SPOTKANIA
Uczestnictwo w nieodpłatnych seminariach, konferencjach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez WIPH Udział na podstawie kolejności zgłoszeń Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi
Uczestnictwo w płatnych konferencjach, seminariach i forach gospodarczych organizowanych i współorganizowanych przez WIPH Zgodnie z aktualną ofertą Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; w niektórych przypadkach możliwe rabaty
Uczestnictwo w otwartych i zamkniętych, przygotowywanych na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, szkoleniach Izby organizowanych i współorganizowanych przez WIPH Zgodnie z aktualną ofertą Rabat 10%
3. USŁUGI INFORMACYJNE I DORADCZE
Usługi doradcze w zakresie przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dotacje Unii Europejskiej, przede wszystkim z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (WRPO) oraz programów ogólnokrajowych jak i europejskich Zgodnie z aktualną ofertą Możliwość indywidualnej negocjacji stawek
4. WYDAWNICTWA IZBOWE
Promocja firmy i jej oferty w biuletynie izbowym „ECHO” Zgodnie z cennikiem Rabat 20%
Zamieszczenie reklamy, baneru, informacji Zgodnie z aktualną ofertą Możliwości indywidualnej negocjacji stawek
5. USŁUGI SĄDU ARBITRAŻOWEGO
Usługi Sądu Arbitrażowego Zgodnie z cennikiem Możliwość indywidualnej negocjacji stawek
6. WYNAJEM SAL
Wynajem sal w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Zgodnie z cennikiem Wynajem na zasadach pierwszeństwa, rabat 10%