Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza ponad 180 firm. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do ewidencji na podstawie ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

Członkostwo w WIPH to wiele korzyści. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi pakietami usług.