Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza ponad 180 firm. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do ewidencji na podstawie ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

Członkostwo w WIPH to wiele korzyści. Poniżej prezentujemy gwarantowany pakiet usług dostępny tylko dla firm członkowskich oraz usługi dodatkowe.

GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH

Konsultacje z ekspertami WIPH w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na inwestycje i szkolenia pracowników Bezpłatnie
Otrzymanie certyfikatu firmy członkowskiej WIPH Bezpłatnie
Cykliczne otrzymywanie newslettera Bezpłatnie
Zamieszczenie informacji o przedmiocie działalności nowych firm członkowskich wraz z logo w newsletterze w sekcji „Nowi członkowie” Bezpłatnie
Możliwość zgłaszania propozycji rozszerzenia oferty usługowej WIPH poprzez inicjowanie nowych projektów Bezpłatnie
Otrzymywanie elektronicznych wiadomości zawierających kompleksowe informacje dotyczące wydarzeń i działalności Izby Bezpłatnie
Zaproszenie na spotkanie wigilijne Wielkopolskich Środowisk Gospodarczych z udziałem m.in. Wojewody, Marszałka, Prezydenta Poznania, Starosty Powiatowego Bezpłatnie
Możliwość posługiwania się w materiałach firmowych logo Izby wraz z zaznaczeniem „Firma Członkowska WIPH w Poznaniu” oraz powoływania się na fakt przynależności do Izby w kontaktach z partnerami gospodarczymi Bezpłatnie
Możliwość udziału w spotkaniu z Prezydium Izby w celu promocji własnej firmy Bezpłatnie

POZOSTAŁE USŁUGI

USŁUGA Oferta dla firm niezrzeszonych Oferta dla firm członkowskich
1. USŁUGI Z ZAKRESU INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI
Uczestnictwo w wyjazdowych zagranicznych misjach gospodarczych Zgodnie z aktualną ofertą Zgodnie z aktualną ofertą – udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; rabat 5%
Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych misji gospodarczych Udział na podstawie kolejności zgłoszeń Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi
Uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych na temat wybranych rynków zagranicznych Zgodnie z aktualną ofertą Zgodnie z aktualną ofertą, możliwe rabaty
Uczestnictwo w Balu Wielkopolan Zgodnie z aktualną ofertą Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; rabat 5%
Uczestnictwo w Forum Gospodarczym Metropolii Poznań Zgodnie z aktualną ofertą Pierwszeństwo przed firmami niezrzeszonymi, rabat 15%
2. SEMINARIA – SZKOLENIA – KONFERENCJE – SPOTKANIA
Uczestnictwo w nieodpłatnych seminariach, konferencjach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez WIPH Udział na podstawie kolejności zgłoszeń Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi
Uczestnictwo w płatnych konferencjach, seminariach i forach gospodarczych organizowanych i współorganizowanych przez WIPH Zgodnie z aktualną ofertą Udział na zasadzie pierwszeństwa przed firmami niezrzeszonymi; w niektórych przypadkach możliwe rabaty
Uczestnictwo w otwartych i zamkniętych, przygotowywanych na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, szkoleniach Izby organizowanych i współorganizowanych przez WIPH Zgodnie z aktualną ofertą Rabat 10%
3. USŁUGI INFORMACYJNE I DORADCZE
Usługi doradcze w zakresie przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dotacje Unii Europejskiej, przede wszystkim z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (WRPO) oraz programów ogólnokrajowych jak i europejskich Zgodnie z aktualną ofertą Możliwość indywidualnej negocjacji stawek
4. WYDAWNICTWA IZBOWE
Promocja firmy i jej oferty w biuletynie izbowym „ECHO” Zgodnie z cennikiem Rabat 20%
Zamieszczenie reklamy, baneru, informacji Zgodnie z aktualną ofertą Możliwości indywidualnej negocjacji stawek
5. USŁUGI SĄDU ARBITRAŻOWEGO
Usługi Sądu Arbitrażowego Zgodnie z cennikiem Możliwość indywidualnej negocjacji stawek
6. WYNAJEM SAL
Wynajem sal w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Zgodnie z cennikiem Wynajem na zasadach pierwszeństwa, rabat