Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Prezydent WIPH
Tomasz Działyński

Tomasz Działyński

Wiceprezydent WIPH
Jakub Michałowski

Jakub Michałowski

Wiceprezydent WIPH
dr Marcin Trydeński

dr Marcin Trydeński

Sekretarz WIPH
dr Radosław Śliwka

dr Radosław Śliwka

Skarbnik WIPH
Rafał Kaszyński

Rafał Kaszyński

Członek Prezydium WIPH
Wojciech Celichowski

Wojciech Celichowski

Członek Prezydium WIPH
Karol Działoszyński

Karol Działoszyński

Członek Prezydium WIPH
Włodzimierz Bobkiewicz

Włodzimierz Bobkiewicz

Członek Prezydium WIPH