Zapraszamy do zapoznania się z usługami oferowanymi przez WIPH

Legalizujemy umowy, kontrakty, faktury handlowe, specyfikacje, listy przewozowe, świadectwa pochodzenia, świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, świadectwa radioaktywności, pełnomocnictwa i inne dokumenty.

Wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych oraz relacjach z mediami, pomagamy też w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy transfer technologii, tworzymy i koordynujemy powiązania klastrowe.

Analizujemy rynki zagraniczne oraz potencjał eksportowy przedsiębiorstw, opracowujemy plany rozwoju eksportu.

Organizujemy szkolenia i kursy z zakresu podatków, ubezpieczeń, zarządzania, marketingu i handlu zagranicznego.

Kompleksowo organizujemy zagraniczne misje gospodarcze.

Współpracując z ekspertami akredytowanych jednostek certyfikujących, świadczymy usługi doradcze w zakresie auditów oraz wdrażania systemu zarządzania jakością wg standardów ISO.

Oferujemy prosty, szybki, skuteczny i tańszy sposób na dochodzenie swoich spraw w drodze najmniej konfliktowej – sądownictwa arbitrażowego.