Panele dyskusyjne o mediacjach gospodarczych

Zaproszenie do wzięcia udziału w jednym z paneli dyskusyjnych o mediacjach gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, mediatorów, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych oraz absolwentów studiów (na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewne, a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów).

Czytaj dalej

Aktywizacja seniorów – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W nawiązaniu do przyjętego w 2018 r. przez Radę Ministrów Programu Rządowego pn. Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w ramach swoich kompetencji, zamierza dokonać identyfikacji i analizy barier prawo-organizacyjnych w zakresie dot. zatrudniania seniorów oraz kontynuacji lub podejmowania przez nich działalności gospodarczej.

Czytaj dalej