W dniu 20 maja br. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej WIPH
  • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • prof. dr. Hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
  • Tomasz Jerzy Kayser – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania / Radny Miasta Poznania
  • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski – Profesor zwyczajny; Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Podczas zwoływanych dwa razy do roku spotkań, szacowne grono omawia bieżące działania Izby oraz dyskutuje nad planami działań Izby w przyszłości.

Na ostatnim spotkaniu podsumowano VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań oraz przedstawiono zebranym działalność i cele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Dyskutowano także na następujące tematy:

  • Możliwości wspólnych działań na rzecz zwiększenia liczby studentów zagranicznych w naszym mieście i ich aktywniejsze wykorzystanie w promocji regionu.
  • Konieczność rozwoju kierunków informatycznych na poznańskich uczelniach.
  • Idea zorganizowania badań naukowych, konferencji na temat: „Wpływ dużej inwestycji zagranicznej na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie fabryki Volkswagena we Wrześni.”
  • Wielkopolskiego Forum Gospodarczego.

DSC_0098

DSC_0091