TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA NAZWA ORGANIZACJI
prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski Dziekan Wydziału Prawa i administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Andrzej Byrt Doradca Zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Tomasz Działyński Wiceprezydent Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
prof. zw. dr hab. Marian Gorynia Przewodniczący Senatu UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jan Grabkowski Starosta Poznański Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Piotr Gruszczyński Wiceprezydent Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
prof. dr hab. Jacek Guliński Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojciech Kruk Prezydent Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski Rektor Politechnika Poznańska
Piotr Nowakowski Doradca Zarządu Novol Sp. z o. o.
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk Rektor Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Przemysław Trawa Prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.
Szymon Trzebiatowski Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Krystyna Woźniak Członek Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska
prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski Rektor / Przewodniczący Rady Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu