Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, nawiązując do wieloletnich tradycji arbitrażu w naszym regionie, wraz z prawie 20 regionalnymi partnerami, podpisała 24 sierpnia 2014 r. akt erekcyjny utworzenia Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Organizacja CAiM oraz promocja takiej drogi rozwiązywania sporów w biznesie to element zakrojonego na szeroką skalę projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięcia, w 6 wybranych miastach kraju, powołane zostały nowoczesne Centra Arbitrażu i Mediacji. Skupiają się one na prowadzeniu arbitrażu i mediacji pozasądowej, z możliwością mediacji sądowej. Mają one zajmować się przede wszystkim sporami między przedsiębiorcami, z możliwością mediacji i arbitrażu z administracją publiczną. Ośrodki mogą być wykorzystywane także do mediacji i arbitrażu konsumenckiego.

Realizatorom projektu zależy na tym, by ułatwić polskiemu biznesowi oraz konsumentom dostęp do możliwości szybkiego i niskokosztowego rozstrzygania sporów. Dzięki temu poprawić się mają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także nastąpić ma odciążenie sądów powszechnych i skrócenie czasu trwających w nich postępowań. Co ważne, w ramach programu opracowane zostaną jednolite standardy mediacji na poziomie ogólnokrajowym. Kolejną korzyścią płynącą z projektu będzie także integracja organizacji pozarządowych działających na rzecz polskich przedsiębiorców. Dla sektora MSP kluczową korzyścią może być oszczędność środków finansowych i czasu, które do tej pory firmy poświęcały na rozwiązywanie sporów.

 

Partnerzy regionalni Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji:

 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
 • Pleszewska Izba Gospodarcza
 • Pracodawcy RP – Wielkopolska
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
 • Turecka Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Budownictwa
 • Wielkopolska Izba Rolnicza
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 • Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

 

Inicjatywie patronują:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

 

Lista mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Pobierz w xls:  lista-mediatorow

Lista mediatorów CAM rekomendowanych przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

Pobierz w pdf:  lista-mediatorów-rekomendowanych

 

Kierownik CAiM:

Adwokat Wojciech Celichowski

Sekretarz CAiM:

Joanna Marciniak
tel. +48 61 8690110
e-mail: j.marciniak@wiph.pl

 

 

Kapitał Ludzki UE


 

Działania prowadzone są w ramach realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.