CENNIK USŁUG


 

Nazwa usługi jednostka Cena netto /PLN Uwagi
Wynajem sali dzień 550,00 serwis kawowy dodatkowo płatny
Wynajem sali godzina 150,00 serwis kawowy dodatkowo płatny
Zaświadczenia/ certyfikaty jednorazowo 500,00 cena dla firm niezrzeszonych w izbie
Konsultacje godzina od 200,00 cena dla firm niezrzeszonych w izbie
Udział  w szkoleniu spotkanie od 150,00 cena dla firm niezrzeszonych w izbie
Dedykowany mailing jednorazowo 500,00 cena dla firm niezrzeszonych w izbie
Informacja w newsletterze jednorazowo 300,00 cena dla firm niezrzeszonych w izbie
Artykuł promocyjny w mediach
społecznościowych
pakiet 500,00 Facebook, LinkedIn, www

Firmy zrzeszone w Izbie obowiązują ceny i rabaty zgodnie z wybranym pakietem członkowskim.

CENNIK USŁUG LEGALIZACYJNYCH


Lp. Czynności legalizacyjne Cena netto /PLN Stawka VAT
w %*
1. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej 115,00 0
2. Legalizacja dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów 90,00 0
3. Legalizacja dodatkowych powyżej 4 kopii, dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów 15,00 0
4. Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów 65,00 0
5. Legalizacja dokumentów handlowych związanych z importem 120,00 23

* W przypadku potwierdzania lub/i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej stawka podatku VAT wynosi 23%.

CENNIK WYDANIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

POTWIERDZAJĄCEGO NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW


 

Lp. Czynności legalizacyjne Cena netto /PLN Stawka VAT
w %
1. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru 90,00 0
2. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru z załącznikiem dotyczącym treści świadectwa 180,00 0
3. Wystawienie duplikatu świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru 90,00 0
4. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Koszty techniczne w przypadku wystawienie korekty świadectwa) 40,00 0
5. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru  (koszty badania pochodzenia w przypadku rezygnacji klienta z wystawienia pochodzenia) 70,00 0
6. Wystawienie dodatkowej powyżej 1 kopii świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru za każdą kopię 15,00 0
7. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do wystawienia świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru 300,00 0

* W przypadku potwierdzania lub/i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej stawka podatku VAT wynosi 23%.