Zachęcamy do udziału w projekcie „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Projekt dedykowany jest dla mikro, małych i średnich firm rodzinnych, m.in. z województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu można otrzymać:

  • Doradztwo w zakresie opracowania Strategii sukcesji
  • Możliwość korzystania ze wsparcia Ekspertów wyspecjalizowanych w doradztwie strategicznym, jak również przygotowaniu działań związanych z tworzeniem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw, posiadających wieloletnie doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu zmian pokoleniowych w Firmach
  • Stałą opiekę Doradcy Wiodącego, który m.in. przeprowadzi Firmę Rodzinną przez proces stworzenia Strategii sukcesji
  • Sesje doradcze z Psychologiem Biznesu, służące usprawnieniu procesu komunikacji wewnątrz Firmy.

Miejsce i termin poszczególnych spotkań w ramach doradztwa ustalany jest indywidualnie i dostosowany jest do indywidualnych potrzeb danej Firmy.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE.

Liczba miejsc jest ograniczona. Okres realizacji projektu: do 31 maja 2022 r.

 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu:
Magdalena Franciszczak – Kierownik Projektu
tel. 61 859 59 00
mail: magdalena.franciszczak@dga.pl

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” jest realizowany przez DGA S.A. z Poznania w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18.